Methadone 1111.jpg

Köpa Metadon 10mg i Sverige

- Metadon 10mg. 
100 piller pris 1118kr.

200 piller pris 2010kr.

500 piller pris 4700kr
Kontakta våra säljare via e-postadressen nedan:

sosopiller@outlook.com

Metadon, (RS)-6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptan-3-on, är ett narkotikaklassat morfinliknande analgetikum, en opioid. Det är ett preparat mot svåra smärttillstånd. Vid vissa typer av svåra kroniska smärttillstånd, som t.ex. neurogen/neuropatisk smärta (nervsmärtor), är metadon effektivare än andra morfinliknande preparat, och flera studier har även visat fördelar av metadonbehandling vid cancersmärta.[1][2][3] Metadon har även visat sig lindra smärta för patienter med svår kronisk smärta med en lägre dos än om morfin eller andra morfinbesläktade preparat används, och i vissa fall är metadon det enda läkemedlet som fungerar mot smärtan, ibland med lägre totaldos.[4]

Köp Metadon 10mg i Sverige
Köp Metadon 10mg online
Köp Metadon 10mg utan recept i Sverige
Köper metadon 10 mg online
Hur köper jag metadon 10 mg online i Sverige
Metadon 10mg till salu i Sverige
Metadon till salu

Metadon har sedan 1960-talet även använts för avgiftning av till exempel heroinberoende och fortsatt behandling av denna och flera andra missbrukssjukdomar. Metadon har därför kopplats samman med narkotikamissbruk, vilket inte har varit till fördel i kontakter med vården för den växande grupp patienter som får metadon mot nervsmärtor och andra kroniska smärtor.[5][6]